Abandoned / Inoperative Vehicle (on private property) Đã lưu trữ

307 62nd Ave N St. Petersburg, FL 33702, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5724325

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Abandoned / Inoperative Vehicle (on private property)

Đã xem:

77 lần

Vùng lân cận:

St. Petersburg

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Bản sao của:

5186241

Mô tả

Inoperable old Ford Winstar van sitting in front corner of the lot. Maroon/red color.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the vehicle? Abandoned / inoperative vehicles in the street need to be reported to the St Petersburg Police Department by calling 727-893-7780
Đáp. Driveway

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.