Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Water Lead Test Kit Request Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5748136

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Water Lead Test Kit Request

Đã xem:

34 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 44

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR19-01374237

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. For your mailing address, what is your unit or apartment number? If no unit or apartment number, write N/A.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Would you like sample collection instructions in English, Spanish, Polish, or Chinese?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is anyone pregnant or are there children under the age of six living in the home?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video