Được ghi nhận bởi: City of Houston

Remove Dead Animal from City Street or Curb Được thừa nhận

1417 Houston Ave Houston 77007, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5748978

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Remove Dead Animal from City Street or Curb

Đã xem:

55 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

341129

Đã gắn thẻ:

roadkill

Mô tả

Dead dog on side of road

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the location of the animal?
Đáp. City Street
Hỏi. What Type of Animal Is it?
Đáp. Dog

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video