This is an unaffiliated request

Large Pothole Đã lưu trữ

575 Orange St New Haven, CT 06511 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

575

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1285 lần

Vùng lân cận:

SOHU

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Large pothole on a popular cycling route. Extremely dangerous.


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.