Pond Maintence Đã lưu trữ

6900 Northwest 9th Boulevard Gainesville, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 22725

ID Vấn đề:

5781185

Category:

Other

Đã xem:

22 lần

Vùng lân cận:

Alachua County

Được báo cáo thông qua:

https://www.alachuacounty.us

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

drain problem

Mô tả

This pond is brown and disgusting. Not sure if it needs to be drained or have chemicals put in it, but it does not look healthy.


Vấn đề Lân cận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.