Bike Trail Safety Phone Đã lưu trữ

3421 W Lake St Minneapolis 55416, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 0

ID Vấn đề:

5786878

Submitted To:

Minneapolis 311

Category:

Bike Trail Safety Phone

Đã xem:

127 lần

Vùng lân cận:

West Calhoun

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

homeless, road safety, bike concern

Mô tả

This homeless camp is growing and needs to be disbanded right away. There is another one on the north side of the tracks/path.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is Issue:
Đáp. Other
Hỏi. If Other, describe:
Đáp. Homeless camp needs to be eliminated.
Hỏi. Additional Details:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.