Alley Sewer Inspection Request Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 115807610

ID Vấn đề:

5790305

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Alley Sewer Inspection Request

Đã xem:

78 lần

Vùng lân cận:

Woodlawn

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR19-01417432

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is there a missing lid?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is alley flooded?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is alley caved-in?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is someone pumping into the alley?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is alley surface dirt, stone or paved?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Best way to reach you?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Best time to reach you?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.