Street Light (Not Traffic Signal) - Outage/Damaged Đã lưu trữ

1430 E 36th St Oakland, CA, 94602, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5811678

Danh mục:

Street Light (Not Traffic Signal) - Outage/Damaged

Đã xem:

27 lần

Vùng lân cận:

Glenview

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

902245

Đã gắn thẻ:

signs, traffic, street light

Mô tả

The street light closest to the corner of E 36th Street and Beaumont is out.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the nature of the outage/damage?
Đáp. One Street Light - Out
Hỏi. Are light(s) going on and off (cycling)?
Đáp. NO
Hỏi. What number(s), if any, are on the pole?
Đáp. Don't Know / No Answer

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.