Yard and/or Structure Concern (High Grass, Junk, Broken Down Vehicles, Buildings, Sheds, Garages) Đã lưu trữ

835 Waybridge Rd Toledo, OH, 43612, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5819091

Submitted To:

Neighborhoods

Danh mục:

Yard and/or Structure Concern (High Grass, Junk, Broken Down Vehicles, Buildings, Sheds, Garages)

Đã xem:

184 lần

Vùng lân cận:

North Towne

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

246283

Đã gắn thẻ:

trash, blighted property

Mô tả

Long grass, weeds, ivy and vines completely over taken the garage and heading into neighbors yards. Broken glass, garbage, debri

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the address where the property is located?
Đáp. 835 waybridge
Hỏi. Is the property occupied?
Đáp. Vacant
Hỏi. Is there high grass at the property that needs to be cut?
Đáp. Yes
Hỏi. Are there junk, debris, broken vehicles, structure problems?
Đáp. Yes
Hỏi. Please provide any additional details
Đáp. I have more pics it only allowed me to post 1

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.