Sign Down Đã lưu trữ

2316 Hillsborough St Raleigh, NC 27607, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 15245

ID Vấn đề:

5833695

Submitted To:

Raleigh City Hall

Category:

Sign Down

Đã xem:

13 lần

Vùng lân cận:

Wade

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

464204

Đã gắn thẻ:

signs

Mô tả

street sign has been struck and is bent and leaning heavily at the corner of Chamberlain st and Hillsborough st.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of sign is it?
Đáp. Street Marker
Hỏi. Please describe the location and issue. (i.e. Intersection, Cross Street, etc)
Đáp. the corner of Chamberlain St and Hillsborough st

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.