Report Illegal Dumping Đã lưu trữ

4407 East University Avenue Gainesville, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 23135

ID Vấn đề:

5844119

Category:

Report a Code Violation

Đã xem:

46 lần

Vùng lân cận:

Alachua County

Được báo cáo thông qua:

https://www.alachuacounty.us

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk

Bản sao của:

5833753

Mô tả

The pile of trash consist of household items, old furniture, clothing, old carpets and other potential hazardous materials The items were taken out of the house right on front. The trash is blocking the sidewalk. Persons in wheelchairs and pedestrians are forced to walk on the road (East University Ave.) to get across the area. This is also a school zone and many children walk this route.Trash has been piled there for more than 3 weeks. Can someone take care of this issue? Thanks


Vấn đề Lân cận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.