Studies - Lighting Đã lưu trữ

N El Burrito Ave & W Wetmore Rd Tucson, AZ, 85705, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5854616

Danh mục:

Studies - Lighting

Đã xem:

29 lần

Vùng lân cận:

Flowing Wells

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

19014632

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

El Burrito Ave
& Wetmore needs a street light at the corner next to the pet doctor. It is so
dark at night, you can’t see if people are crossing the street in the
neighborhood.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.