I believe the house sits empty now Đã lưu trữ

1801 Ridgewick Rd Glen Burnie, MD 21061, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

5878946

Submitted To:

Other

Danh mục:

Overgrown Grass

Đã xem:

107 lần

Vùng lân cận:

Glen Burnie

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

overgrowth

Mô tả

Overgrown Grass

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this a residential property where the grass is currently 12" of higher?
Đáp. Yes
Hỏi. Problem location
Đáp. Corner house of Ridgewick and Norfolk Rd

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.