Abandoned Vehicle Complaint Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 110209440

ID Vấn đề:

5885307

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Abandoned Vehicle Complaint

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

Washington Heights

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR19-01522939

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Exact location of vehicle
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Vehicle Make/Model
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Vehicle Body Style
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How many days has the vehicle been parked?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Vehicle Color
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Vehicle license plate number
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.