Illegal Dumping Đã lưu trữ

81 Highland Ave Salem, MA, 01970, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5888159

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Illegal Dumping - Bulk Item

Đã xem:

48 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Bản sao của:

5887942

Mô tả

Woman dumping her trash on private property dumpster

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the illegal dumping on private property or public property?
Đáp. Private property
Hỏi. If you are you able, please identify the nature of the debris or items.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.