Parking Violation Đã lưu trữ

529 4th Ave Se Minneapolis 55414, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 26580

ID Vấn đề:

5896805

Submitted To:

Minneapolis 311

Category:

Parking Violation

Đã xem:

12 lần

Vùng lân cận:

Marcy Holmes

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

345824

Mô tả

Too close to crosswak

cũng đã hỏi...
Hỏi. Enter the address closest to the vehicle location
Đáp. 6th St SE and 4th Ave SE
Hỏi. What is the violation?
Đáp. Crosswalk
Hỏi. Additional issue details?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. License Number (no spaces)
Đáp. AMN762
Hỏi. License St/Prov
Đáp. Minnesota
Hỏi. Other info to locate/identify vehicle?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are you the permit holder? (if applicable)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the permit number? (if applicable)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.