Streets - Potholes/Depression Đã lưu trữ

4400 Evans Ave Oakland 94602, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5897748

Danh mục:

Streets - Potholes/Depression

Đã xem:

24 lần

Vùng lân cận:

Glenview

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

907139

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

This hole is 2 ft wide and 0.5 ft deep. It contains loose rock that is kicked up and launched when cars dip into the hole. Several have caused damage to nearby parked cars.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is there any water coming out of it?
Đáp. NO
Hỏi. Is there an odor coming out of it?
Đáp. NO
Hỏi. Is there loose asphalt around it or is it more like smooth dip?
Đáp. There is loose asphalt around it
Hỏi. How large is the hole?
Đáp. 2 ft wide
Hỏi. Is the pothole located on a freeway on ramp or off ramp?
Đáp. NO
Hỏi. What were you doing when you encountered the pothole/depression?
Đáp. Driving
Hỏi. If signage, a barricade, cone or other device covers the pothole whose name appears on it? (e.g., EBMUD)
Đáp. no

3 Bình luận

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Philips (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.