Parking - Abandoned Vehicle Đã lưu trữ

3201 Randolph Ave Oakland, CA, 94602, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 951245

ID Vấn đề:

5908896

Submitted To:

City of Oakland

Category:

Parking - Abandoned Vehicle

Đã xem:

25 lần

Vùng lân cận:

Tuxedo

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

905328

Mô tả

white honda parked in front of the home. All the stickers and tickets are just being removed.

cũng đã hỏi...
Hỏi. If there are multiple abandoned vehicles, please report each vehicle separately.
Đáp. OK
Hỏi. If the abandoned vehicle is blocking a driveway, STOP and call Police Non-Emergency at 510-777-3333.
Đáp. OK
Hỏi. If you suspect someone is living in this vehicle, STOP and call Police Non-Emergency at 510-777-3333
Đáp. OK
Hỏi. If you suspect prostitution at this vehicle, STOP and call Police Non-Emergency at 510-777-3333
Đáp. OK
Hỏi. If you suspect drug activity at this vehicle, STOP and call the Police Drug Hotline at 510-238-3784
Đáp. OK
Hỏi. Is the abandoned auto located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Please describe the vehicle (e.g., color, make, model) (a photo is helpful)
Đáp. white honda
Hỏi. Is there a license plate on the vehicle? If so, please enter the license plate number.
Đáp. 4btt054
Hỏi. Is the vehicle missing its engine, windshield, or any tire or door?
Đáp. No
Hỏi. How many days has the vehicle not moved?
Đáp. 4 weeks

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • David Coleman (Người dùng đã đăng ký)

  • Oakland Resident (Người dùng đã đăng ký)

  • David Coleman (Người dùng đã đăng ký)

  • The Sentinel (Người dùng đã đăng ký)

  • Oakland Resident (Người dùng đã đăng ký)

  • Oakland Resident (Người dùng đã đăng ký)

  • City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.