Được ghi nhận bởi: Oak311 Call Center

Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Được thừa nhận

31st St Oakland, CA, 94609, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

5909479

Danh mục:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

85 lần

Vùng lân cận:

Pill Hill

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

907766

Đã gắn thẻ:

trash, sidewalk

Mô tả

There is a lot of debris from construction like doors, wood pieces and recycling materials blocking the sidewalk. Cross street is San Pablo W. It's in front of an old restaurant.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. YES
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. NO
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. YES
Hỏi. Are there tires?
Đáp. NO
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. no
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. No
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. Yes
Hỏi. ***PLEASE CHECK*** the LOCATION of your request, so we send the crew to the correct place. For mobile users, sometimes the GPS location is incorrect. *ALSO* To avoid delays, provide a detailed description of the issue. *PHOTOS* are helpful.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • Oakland 311 (Chính thức đã xác nhận)

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video