Codes Compliance Đã lưu trữ

3726 19th St N Saint Petersburg, FL, 33713, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1294890

ID Vấn đề:

5925983

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

12 lần

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

6034463, 5977017

Mô tả

Commercial trailer parked on residential property. If not in front, it’s on side or in the street.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Yard Parking
Hỏi. Is the reported address your home or business address?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.