Potholes all up and down Roark Rd and into Rockley Rd. Đã lưu trữ

275 Roark Rd Houston, TX 77099, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 115

ID Vấn đề:

5933137

Submitted To:

City of Houston

Category:

Pothole

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

Sugarland

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

346982

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of surface is the street?
Đáp. Concrete

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.