Inoperable Motor Vehicle Đã lưu trữ

911 10th St Ne Mason City, IA, 50401, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5956324

Submitted To:

Mason City

Danh mục:

Inoperable Motor Vehicle

Đã xem:

178 lần

Vùng lân cận:

Mason City

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Unlicensed, inoperable Ford Windstar van has been sitting in driveway over 2 years

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is it on private property?
Đáp. Yes
Hỏi. Is it on a public right-of-way?
Đáp. No

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.