Được ghi nhận bởi: City of Salem

Sidewalk Repair Được thừa nhận

2 Outlook Hill Rd Salem, MA, 01970, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5964990

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Sidewalk Repair

Đã xem:

312 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What material is the sidewalk in question? Asphalt, Concrete or Brick?.
Đáp. Asphalt
Hỏi. Has anyone been injured?
Đáp. NO

Public commenting and status changes are not available for this issue.