Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center

Illegal Dumping – mattress/boxspring Được thừa nhận

1020 30th St Oakland 94608, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5966888

Danh mục:

Illegal Dumping – mattress/boxspring

Đã xem:

56 lần

Vùng lân cận:

Clawson

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

910730

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

A boxspring that’s unfortunately covered with construction debris - looks like broken drywall.
NW corner of 30th and Filbert.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. No
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. Don't Know / No Answer

Bình luận mới

Public status changes are not available for this issue.

Đính kèm: Ảnh Video