Street Defect: Pothole, Sinkhole, etc. Đã lưu trữ

53 Highland Ave Salem, MA, 01970, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

5973139

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Street Defect: Pothole, Sinkhole, etc.

Đã xem:

15 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type or defect?
Đáp. Pothole
Hỏi. Has there been any injury or damage to vehicle?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.