Pothole / Road Surface Issue Đã lưu trữ

628-642 Pinellas Point Dr S Saint Petersburg, FL, 33705, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1626870

ID Vấn đề:

6007290

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Pothole / Road Surface Issue

Đã xem:

21 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, bike concern

Mô tả

1 pothole in bike lane

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of pothole?
Đáp. 699 pinellas pt,dr so.
Hỏi. Describe the roadway surface where the pothole is located:
Đáp. asphalt
Hỏi. Is this another roadway surface issue, like raised or slipping asphalt?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. If yes, please describe the surface issue:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.