Được ghi nhận bởi: Anne Arundel County, MD

Carcass Removal Được thừa nhận

115 Camrose Ave Brooklyn 21225, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6013847

Submitted To:

Animal Care & Control

Danh mục:

Carcass Removal

Đã xem:

39 lần

Vùng lân cận:

Brooklyn Park

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Dead opossum in street

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the carcass in Anne Arundel County?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the carcass on a "State Road/Highway" (i.e. Road with a Route Number)? (Yes, No)
Đáp. No
Hỏi. Type of Animal (Dog, Cat, Deer, Squirrel, Raccoon, Opossum, Skunk, etc.)
Đáp. opossum
Hỏi. Closest Address #?
Đáp. 113
Hỏi. Street Name the carcass is on?
Đáp. Haile Avenue
Hỏi. Nearest Cross Street?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Direction on road?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Please describe the location of the animal (so it can be found)
Đáp. middle of street

  • Anne Arundel County Admin (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận Tammy Johnson (Chính thức đã xác nhận)

Public commenting and status changes are not available for this issue.