Investigate Cave In (Sink Hole) Đã lưu trữ

14115 Jefferson Ave E Detroit, MI, 48215, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6043658

Danh mục:

Investigate Cave In (Sink Hole)

Đã xem:

58 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

3801

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Massive crater in right lane of Jefferson near Perry's liquor store

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the cave-in near a manhole, basin, or a sewer line?
Đáp. Unknown
Hỏi. Is it a sinkhole or a pothole?
Đáp. Pothole

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.