Other Đã lưu trữ

516 W Pierce St Houston 77019, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6043661

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Other

Đã xem:

59 lần

Vùng lân cận:

Montrose

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

350382

Đã gắn thẻ:

abandoned vehicles

Mô tả

Abandoned car

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please describe in detail the issue.
Đáp. This car has been parked in the same spot for 5 days and appears very damaged.

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.