Tree Issues Đã lưu trữ

99 Slingerland St Albany, NY 12202, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 6765

ID Vấn đề:

6053209

Submitted To:

City of Albany

Category:

Tree Issues

Đã xem:

45 lần

Vùng lân cận:

Delaware Avenue

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, sidewalk

Mô tả

There is a tree downed and it's lying across the sidewalk.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please provide the exact street address.
Đáp. Slingerland, across from Green Tech. Also, there's a TV tossed in the woods on the cut through path.
Hỏi. Is the tree on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. What are you reporting? Please check appropriate box.
Đáp. Entire tree
Hỏi. Where is the tree located on the property? Please check all boxes that apply.
Đáp. Blocking sidewalk

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.