Catch Basin/Storm Drain Concern Đã lưu trữ

6403 Kimbridge Rd Fayetteville, NC 28314, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 9030

ID Vấn đề:

6078505

Category:

Catch Basin/Storm Drain Concern

Đã xem:

11 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

232211

Đã gắn thẻ:

trash, drain problem

Mô tả

Strom drains along this part of S Reilly Rd are clogged with debris.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue?
Đáp. Flooding
Hỏi. Has it happened before?
Đáp. Yes
Hỏi. Can you see any debris obstructing the flow of water?
Đáp. Yes
Hỏi. Where is it located?
Đáp. along main Road
Hỏi. Is it in the street or roadway?
Đáp. Yes
Hỏi. Do you know what may have caused it?
Đáp. Yes
Hỏi. Is there any other information to share that would help the City in resolving the problem?
Đáp. remove debris from drains.
Hỏi. What do you think is causing the flooding?
Đáp. debris blocking the drains

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.