This is an unaffiliated request

Widen this bridge for the love of all the is good Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

60813

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1097 lần

Vùng lân cận:

West Norriton

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

traffic, bridge

Mô tả

This bridge is a mess because of people getting on the ramp, it backs traffic up to limerick now. FIX IT!


3 Bình luận

  • Marianne (Khách)

  • KofP_Resident (Khách)

  • Đã đóng HateWhiners (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.