Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Noise Complaint Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6093785

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Equipment Noise Complaint

Đã xem:

59 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 35

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR19-01794714

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is noise coming from an air conditioner or industrial/commercial equipment?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is this noise occurring between 8PM and 8AM?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What type of location does your complaint refer to?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the business name, if known?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Where on site is the issue occurring?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the date of the occurrence?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video