Overgrown Grass Đã lưu trữ

7967 Elizabeth Rd Pasadena 21122, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6094884

Submitted To:

Other

Danh mục:

Overgrown Grass

Đã xem:

29 lần

Vùng lân cận:

Anne Arundel County, MD

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

overgrowth

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this a residential property where the grass is currently 12" of higher?
Đáp. Yes
Hỏi. Problem location
Đáp. 7967 Elizabeth Rd, Pasadena

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.