bandit signs Đã lưu trữ

2109 State St Houston, TX 77007, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6117078

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Building or Sign Code

Đã xem:

47 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

352595

Đã gắn thẻ:

signs

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is your area of concern?
Đáp. Sign Code violation
Hỏi. Type of activity associated with the concern:
Đáp. Signs

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.