Missed Recycling Đã lưu trữ

2224 Spindletree Dr Fayetteville NC 28304 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6121725

Danh mục:

Missed Recycling

Đã xem:

33 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

233773

Mô tả

Recycling was curbside on Thursday 6/27/2019 and not collected on Friday morning.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was the waste placed curbside by 7am?
Đáp. YES
Hỏi. Was the cart at least 4 feet from all obstructions?
Đáp. YES
Hỏi. Was all of the waste inside approved containers?
Đáp. YES
Hỏi. Could the cart have been overweight?
Đáp. NO
Hỏi. Were there any unusual items placed out for collection?
Đáp. no
Hỏi. Was a service notice left?
Đáp. No

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.