This is an unaffiliated request

Need bigger signs for lane ending Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

61298

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

449 lần

Vùng lân cận:

Roseville

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

The new ramps are great but the right lane ending signage needs improvement for traffic merging onto west bound 696 from west bound 94.


  • Road Comm of Macomb County (Khách)

  • jpk (Khách)

  • Road Comm of Macomb County (Khách)

  • Hank (Khách)

  • Đã đóng SeeClickFix Moderators (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.