Flooding Đã lưu trữ

1390 87th Ave N St. Petersburg, FL 33702, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1240

ID Vấn đề:

6153716

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Flooding

Đã xem:

83 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

flood, drain problem

Được sao lại bởi:

6153724

Mô tả

street flooded

cũng đã hỏi...
Hỏi. What flooding problem are you reporting?
Đáp. street
Hỏi. Describe the location of the flooding:
Đáp. 87th Ave N between 10th St and 14th St

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.