City Code Violation         Đã lưu trữ

9425 Coleman Rd Roswell, Georgia Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1390

ID Vấn đề:

6165881

Submitted To:

Roswell, Georgia

Category:

City Code Violation        

Đã xem:

84 lần

Vùng lân cận:

Roswell

Được báo cáo thông qua:

https://www.roswellgov.com

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, trash, blighted property

Mô tả

House has been reported numerous times for a tree on the roof, caving in part of house. Derelict property. 3 months ago a notice of some sort was posted but nothing has been done. Covered in weeds and tree debris. Needs to be demolished.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please select from the options below:
Đáp. Blighted Property

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.