Sign Maintenance Đã lưu trữ

N Jay Ave & W Jay Pl Tucson, AZ, 85705, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6174206

Danh mục:

Sign Maintenance

Đã xem:

27 lần

Vùng lân cận:

Flowing Wells

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

20000383

Đã gắn thẻ:

signs

Mô tả

Downed intersection sign at Jay Ave and Jay Place. Constituent states that the street name signs have disappeared, and is concerned about the hazard a loose, bent metal pole poses to drivers, especially as many speed in the area.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Does your concern have a STOP or Yield sign involved?
Đáp. No
Hỏi. Is the sign and/or pole damaged?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the sign graffiti damaged?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.