Water Systems Issues Đã lưu trữ

1336 21st St S Saint Petersburg, FL, 33712, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6182192

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Water Systems Issues

Đã xem:

80 lần

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

6561518, 6546476

Mô tả

Sewer cave in on 21st St S

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Sewer/wastewater issue/leak

11 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.