Free Bulky Item Pickup Đã lưu trữ

844 Montclair Rd Fayetteville, NC, 28314, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 40815

ID Vấn đề:

6186165

Category:

Free Bulky Item Pickup

Đã xem:

11 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

235984

Đã gắn thẻ:

signs

Mô tả

Long (12-15 ft) piece of metal that is V-shaped laying on the ground next to the 25 mph speed limit sign.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please list the items for collection.
Đáp. Very long piece of metal
Hỏi. Select the appropriate truck category:
Đáp. Metal

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.