This is an unaffiliated request

(potholes and exposed railroad track) Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

6194

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

279 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MA5

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

This railroad crossing is so severe that even crossing at 2 miles/hr will rattle your axle. My husband's tire popped going over it. Everyone avoids crossing here unless absolutely necessary.


Vấn đề Lân cận

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.