Other Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

6197295

Submitted To:

City of Berkeley

Danh mục:

Other

Đã xem:

14 lần

Vùng lân cận:

Berkeley

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

121000699159

Đã gắn thẻ:

overgrowth

Mô tả

Stagnant water with overgrowth of oxygen depriving algae at Aquatic Park.


3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.