Được ghi nhận bởi: Medford, MA

Sidewalk Issue Được thừa nhận

41 Warren Street Medford, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6206514

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Sidewalk Issue (asphalt/concrete)

Đã xem:

38 lần

Vùng lân cận:

Medford

Được báo cáo thông qua:

http://www.medfordma.org

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

blocked

Mô tả

It is actually grafitti in the street - but this wasn't an option in the menu. (Grafitti shows up in the list of issues to report, but not in the drop down menu.) There are words spray painted in white on the street in front of the house.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of sidewalk?
Đáp. asphalt
Hỏi. What is the problem?
Đáp. Graffiti on Sidewalk

Public commenting and status changes are not available for this issue.