Free Bulky Item Pickup Đã lưu trữ

Allwood Dr Fayetteville, NC 28303, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 39345

ID Vấn đề:

6219656

Category:

Free Bulky Item Pickup

Đã xem:

20 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

237105

Mô tả

wood pieces

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please list the items for collection.
Đáp. wood pieces
Hỏi. Select the appropriate truck category:
Đáp. Furniture

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.