Graffiti Removal Request Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 109073600

ID Vấn đề:

6221938

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

45 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 35

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR19-01964554

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Description of Graffiti
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Where is the Graffiti located?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What type of Surface is the graffiti on?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the Graffiti located over 6 feet from the ground?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is Graffiti Hateful, Profane, or on a Church or School?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.