Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

623347

Submitted To:

City of Oakland - OLD

Danh mục:

Illegal Dumping

Đã xem:

87 lần

Vùng lân cận:

North Stonehurst

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

469541

Mô tả

This issue was reported to the City of Oakland Public Works Agency via phone (510-615-5566), email (pwacallcenter@oaklandnet.com), or web (www.oaklandpw.com).


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.