Pothole / Road Surface Issue Đã lưu trữ

16th St N & 70th Ave N Saint Petersburg, FL, 33702, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

6236276

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Pothole / Road Surface Issue

Đã xem:

89 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Được sao lại bởi:

6378920

Mô tả

At the 4 way stop headed north on 16th street

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of pothole?
Đáp. Road
Hỏi. Describe the roadway surface where the pothole is located:
Đáp. asphalt
Hỏi. Is this another roadway surface issue, like raised or slipping asphalt?
Đáp. no
Hỏi. If yes, please describe the surface issue:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

9 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.