This is an unaffiliated request

hole in street as reported for many weeks Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

62706

Submitted To:

Community

Category:

None

Đã xem:

2038 lần

Vùng lân cận:

Tribeca

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Hole in street very deep and dangerous, on the north east corner of Laight & Washington Street...PLEASE FIX ASAP!


  • NEAL MARSHAD (Khách)

  • NEAL MARSHAD (Khách)

  • neal marshad (Khách)

  • Đã đóng ssdfasdf (Khách)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.